Languages :
شماره تماس مستقیم : 02186016690

استپلر

با ورود استپلرها به زمینه جراحی تغییر شگرفی در بسیاری از عمل ها بوجود آورد و کار جراحان را ساده تر کرد و امروزه در بسیاری از عمل ها نیازی به بخیه نمی باشد بلکه انواع استپلر با همان شیوه منگنه بافت ها را به یکدیگر متصل و حتی گاهی با طراحی منحصر بفرد بخشی را جدا کرده و سپس متصل می نمایند.استپلر ها در بسیاری از عمل ها بویژه در عمل سرطان معده ،روده ،عمل لاغری و حتی نوع اسپلر پوستی آن در تمامی عمل ها کاربرد دارد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :