Languages :
شماره تماس مستقیم : 02186016690
1مجموع 4 مقاله
تعویض مفصل زانو

تعویض مفصل زانو

مفصل زانو: مفصل زانو یکی از بزرگترین مفاصل در بدن انسان می باشد. این مفصل از 3 عدد استخوان تشکیل می ...
تعویض مفصل لگن

تعویض مفصل لگن

 تعویض مفصل لگن:  مفصل لگن: مفصل لگن که مردم به آن مفصل ران هم می‌گویند و در ب ...
دگزامتازون دشمن استخوان‌ها

دگزامتازون دشمن استخوان‌ها

دگزامتازون دشمن استخوان‌ها سیاه شدن سر استخوان ران یا نکروز سر استخوان ران یا AVN بیماری ...
BMIچیست

BMIچیست

BMI چیست: در این فرمول تنها دو پارامتر مورد نیاز است : که آن قد و وزن شما می باشد. البته می توان ...
1مجموع 4 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :